PRODUKTY

General Admixtures oferuje szeroką gamę materiałów dla branży budowlanej – od tradycyjnych prostych produktów, aż po najnowszej generacji rozwiązania. Materiały te używane jako reduktory wody zarobowej poprawiają właściwości reologiczne mieszanek betonowych, zwiększają wydajność kompozytów, a przy stosowaniu jako superplastyfikatory pozwalają na zwiększenie płynności mieszanki betonowej co ułatwia prace wykonawcze i wykończeniowe.

Generl Admixtures oferuje szeroką gamę produktów, rozwiązań i systemów dla branży budowlanej.

 • Domieszki:

  - domieszki do betonu i cementu
  - reduktory skurczu
  - inhibitory korozji
  - inhibitory reakcji alkalicznych
  - do betonu samozagęszczającego się
  - do betonów posadzkowych
  - do betonów architektonicznych • Produkty dla branży
  budowlanej:

  - preparaty pielęgnacyjne
  - środki antyadhezyjne
  - włókna strukturalne
  - posypki
  - środki hydrofobowe
  - betony kotwowe
  - włókna polipropylenowe